English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama
( ISSN:1304-9496 )

Cilt: 13 Sayı: 1

Makaleler
 • WEB TABANLI ÖDEV SİSTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

  Osman Gazi YILDIRIM , Tolga ERDOGAN , Harun CIGDEM
 • MATEMATIK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATIK DERSLERINDE ÖĞRETIM MATERYALI KULLANIMINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI

  Melihan ÜNLÜ
 • ASTRONOMİYE YÖNELİK İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

  Hülya ERTAŞ KILIÇ , Özgül KELEŞ
 • ARGÜMANTASYON TABANLI OLASILIK ÖĞRETİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

  Murat DURAN , Muhammet DORUK , Abdullah KAPLAN
 • PERGEL-CETVEL KULLANARAK TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE VE TUTUMLARINA ETKİSİ

  Hülya GÜR , Mevhibe KOBAK DEMİR
 • TÜRKİYE’DEKİ KAVRAM YANILGILARI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN KAVRAMIN İÇERİK ÖGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Mükerrem AKBULUT TAŞ
 • STUDENTS' SATISFACTION LEVELS OF TURKISH TEACHING PROGRAM AND SERVICES PROVIDED IN THIS PROGRAM IN TURKISH TEACHING DEPARTMENT AT ÇUKUROVA UNIVERSITY

  Ömer Tuğrul KARA
 • ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİSİNE YÖNELİK OLARAK KULLANDIKLARI ÜSTBİLİŞ STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ

  Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
 • Editörden

  Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
 • Jenerik

  Jenerik