English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama
( ISSN:1304-9496 )

Cilt: 12 Sayı: 6

Makaleler
 • From The Editor

  Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
 • Generic File

  Generic File
 • Elementary School Science Literacy Level of Third Grade Students

  İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen Okuryazarlık Düzeyleri

  Cengiz KESİK
 • The Opinions of The Students About Transition From Basic Education to the Secondary Education (BESE-TEOG) Exam’s Implementation Conditions

  Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavının Uygulama Koşullarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

  Yeşim ÖZER ÖZKAN , Meltem ACAR GÜVENDİR , Duriye Kübra SATICI
 • The Effects of Portage Early Education Program on Family Involvement and Development of Children At The Age of 5-6

  Portage Erken Eğitim Programının 5–6 Yaş Çocuklarının Gelişimleri İle Aile Katılım Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

  Kazım BİBER , Ozana URAL
 • Analyzing Middle School Students’ Figural Pattern Generating Strategies Dependıng on a Linear Number Pattern

  Ortaokul Öğrencilerinin Lineer Sayı Örüntüsüne Bağlı Olarak Şekil Örüntüsü Oluşturma Stratejilerinin Analizi

  Çiğdem KILIÇ
 • Vocabulary Size and Collocational Knowledge of Turkish EFL Learners

  İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerin Kelime Dağarcığı ve Eşdizim Bilgisi

  Gizem MUTLU , Özlem KAŞLIOĞLU
 • Evaluation of Basic Field Studies on Computer Assisted Mathematics Teaching In Turkey

  Türkiye’de Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimini Temel Alan Çalişmalarin Değerlendirilmesi

  Tamer KUTLUCA , Güney HACIÖMEROĞLU , Samet GÜNDÜZ
 • Validity and Reliability Study of Envıronmental Consciousness Scale

  Tüketici Çevre Bilinci Algı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  Yurdal DİKMENLİ , Ahmet Sami KONCA
 • Problems Confronted By Syrian Teachers Working at Temporary Education Centers (TECs)

  Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) Görev Yapan Suriyeli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

  Betül BALKAR , Sevilay ŞAHİN , Nur IŞIKLI BABAHAN
 • The Effect of Argumentation Based Learning Approach Supported By Online Argumentation on Environmental Knowledge and Awareness

  Çevirim İçi Argümantasyon Uygulaması ile Destekli Argümantasyona Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Çevreye Yönelik Bilgi ve Farkındal

  Pınar FETTAHLIOĞLU
 • A Comparison of The Effectiveness 3C’s and Calculation Strategies Instructıon on Developıng Fluency in Addition and Multiplication

  3K ve Hesaplama Stratejileri Öğretiminin Toplama-Çarpma İşlemleri Akıcılıkları Gelişimi Üzerine Etkililiklerinin Karşılaştır

  Seçil SAYGILI , Gürkan ERGEN