English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama
( ISSN:1304-9496 )

Cilt: 12 Sayı: 5

Makaleler
 • From The Editor

  Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
 • Generic File

  Generic File
 • A Critical Approach To Using Poetry In Turkish Education According To Reader Reception Aesthetic Theory And Semiotic

  Alımlama Estetiği ve Gösterge Bilim Açısından Türkçe Eğitiminde Şiir Türünden Metinlerden Yararlanmaya Eleştirel Bir Yaklaşım

  Mehmet Ali BAHAR , Kemal YÜCE
 • The Use of Valence of Syrian Students Learning Turkish As a Foreign Language

  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Durum Ekli Tamlayıcıları Kullanımı

  Metin DEMİRCİ , Mehmet Fatih DİNÇASLAN
 • Behavior Towards Improving Vocabulary Scale: The Study of Reliability and Validity

  Türkçe Dersi Söz Varlığını Geliştirmeye Yönelik Tutum Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

  Görkem YAŞAR , Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
 • Drama Technique In Teaching Pronouns In Turkish

  Türkçe Zamirlerin Öğretiminde Drama Tekniği

  Serkan TEKE , Mehmet GEDİZLİ
 • Evaluation of Sixth Grade Student’s Views Regarding Elective Course Reading

  Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerileri Seçmeli Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

  Mahmut ARPAĞ , Nihal BORA , Mehmet GEDİZLİ
 • Views of High School Teachers on Learning and Teaching

  Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrenme ve Öğretme ile İlgili Görüşleri

  Suna ÇÖĞMEN , Asuman Seda SARACALOĞLU
 • Evaluating Primary School Turkish Program and Acquisition and Actıvıtıes in Turkish Text Books in Terms of Speaking Skill

  İlköğretim Türkçe Programı İle Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Kazanım Ve Etkinliklerin Konuşma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi

  Esma DUMANLI KADIZADE , Berfin ÖNDER
 • Necessity of Raising Turkish Language Teachers As a Foreign Language and Proposal For a Bachelor’s Degree

  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Yetiştirmenin Gerekliliği ve Lisans Programı Önerisi

  Fatih KANA , Emrah BOYLU , Umut BAŞAR