English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama
( ISSN:1304-9496 )

Cilt: 12 Sayı: 4

Makaleler
 • From The Editor

  Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
 • Generic File

  Generic File
 • Comparison of Elementary Science and Mathematics Teacher Education Programs in Two State Universities In Michigan

  Michigan’daki İki Üniversitenin İlköğretim Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması

  Feryal ALAYONT
 • (ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN SEVİLEN YA DA SEVİLMEYEN FİZİK KONULARININ VE BU KONULARININ NEDEN SEVİLDİĞİNİN YA DA SEVİLMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ)

  Serkan KAPUCU
 • An Analysis of Pre-Service Teachers' Opinions About The Feedback and Correction Process in The Preparation of Teaching Materials

  Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt-Düzeltme Süreciyle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

  Özlem KORAY , Bengisu KAYA , Canay PEKBAY
 • Determining Secondary Students’ Behavior Towards The Environment

  Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi

  Ramazan DEMİREL
 • Development of The Flow State Scale in Mathematic Lesson

  Matematik Dersinde Akış Durumu Ölçeğinin Geliştirilmesi

  Ali ERYILMAZ , Maarif MAMMADOV
 • Investigating Parental Involvement At Beginning of Elementary School

  İlkokul Başlangıcında Velilerin Aile Katılım Düzeylerinin İncelenmesi

  Erdoğan ÖZEL , Aysel ÇAĞDAŞ , Ahmet Sami KONCA
 • The Perceptions of Students About The Concept of Function

  Öğrencilerin Fonksiyon Kavramına İlişkin Algıları

  Melike ÖZÜDOĞRU
 • Universities From 1933 Reform to Today and Turkish Natıonal Education Councils Decisions

  1933 Yılı Reformundan Günümüze Üniversiteler ve Milli Eğitim Şûraları Kararları

  Sibel GÜVEN
 • The Study of The Perceptions of The Students Studying In The Department of Turkish Teaching In Çukurova University About The Term “Syrian Refugee”

  Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Suriyeli Mülteci Kavramına İlişkin

  Ömer Tuğrul KARA , Ali YİĞİT , Feyzullah AĞIRMAN
 • Self-Critical Friendship: A Self Study of a Pre-Service English Language Teacher Trainer in Turkey

  Belgin AYDIN
 • Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Algıları

  Çavuş ŞAHİN , Fevzi DEMİR