English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama
( ISSN:1304-9496 )

Cilt: 12 Sayı: 2

Makaleler
 • From the Editor

  Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL , Assist. Prof. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR
 • Generic File

  Generic File
 • Challenges Encountered In The Teaching of Units in The Primary Science Course Curriculum Solution and Recommendations

  İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki Ünitelerin Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

  Cansu ŞEN , Betül TİMUR , Serkan TİMUR , Muzaffer ÖZDEMİR
 • Food Footprint In Daily Life: Opinions About The Consumption of Convenience Food

  Gündelik Hayatta Gida Ayak İzi: Hazır Gıda Tüketimine Yönelik Görüşler

  Gökhan GÜVEN , İlker AYSEL
 • The Effects of Cartoons Prepared by Pre-Service Science Teachers on Academic Achievement And Anxiety Level

  Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Karikatürlerin Akademik Başarı ve Endişe Düzeyine Etkisi

  Ayşe Nesibe KÖKLÜKAYA , Ezgi GüVEN YILDIRIM , Mahmut SELVİ
 • Investigating Prospective Teachers’ Ability to Write Context-Based Problems

  Öğretmen Adaylarının Bağlam Temelli Problem Yazabilme Becerilerinin Belirlenmesi

  Neslihan ÜLTAY , Necla DÖNMEZ USTA
 • The Metacognitive Awarenesses of Pre-Service Secondary School Mathematics Teachers, Beliefs, Attitudes On Problem Solving, And Relationship Between Them

  Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarinin Üst Biliş Farkındalıkları, Problem Çözmeye Yönelik İnançları

  Fatih BAŞ , Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI , Mehmet BEKDEMİR