English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama
( ISSN:1304-9496 )

Cilt: 12 Sayı: 1

Makaleler
 • Generic File

  Generic File
 • From the Editor-in-Chief

  Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
 • The Identification of The Views of Raters on Standard Rubrics and Rubrics Based on The Solo Taxonomy

  Standart ve Solo Taksonomisine Dayalı Rubrikler Hakkındaki Puanlayıcı Görüşlerinin İncelenmesi

  Mustafa İLHAN , Bayram ÇETİN
 • Evaluation of Selective Course of Science Application According to The Views of Middle School Students (5th, 6th And 7th Grades)

  5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Seçmeli Bilim Uygulamaları Dersinin Değerlendirilmesi

  Munise SEÇKİN KAPUCU
 • The Effects of Religious Culture and Moral Knowledge Course Organized with Student-Centered Approach on Students’ Academic Achievement And Attitudes

  Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrenci Başarılarına ve Tu

  Şeyma ŞAHİN , Abdurrahman KILIÇ
 • A Study on Prospective Teachers’ Educational Beliefs

  Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları Üzerine Bir Çalışma

  Raşit ÇELİK , Fatih ORÇAN
 • The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education

  Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi

  Kemal KAYIKÇI , İzzet ÖZDEMİR , Gülnar ÖZYILDIRIM
 • The Effect of Posters Used as an Alternative Learning Tool on Studens’ Academic Achievement and Attitudes Towards the Course

  Alternatif Bir Öğrenme Aracı Olarak Kullanılan Posterlerin Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkis

  CEVAT EKER
 • Assessing Listening Activities In Secondary School Turkish Language Textbooks In Terms Of Higher Order Thinking Skills

  Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Etkinliklerinin Üst Düzey Bilişsel Beceriler Açısından Değerlendirilmesi

  Salih Kürşad DOLUNAY , Ömer SAVAŞ
 • The Impact of Learning Strategy Based Online Activities on Academic Achievement and Retention in Science Education

  Öğrenme Stratejisi Temelli Çevrimiçi Etkinliklerin Fen Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi

  Mesut ÜNLÜ , Serçin KARATAŞ
 • The Impact of Learning Strategy Based Online Activities on Academic Achievement and Retention In Science Education

  Öğrenme Stratejisi Temelli Çevrimiçi Etkinliklerin Fen Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi

  Oya YERİN GÜNERİ , Dean W. OWEN , İbrahim TANRIKULU , Fevziye DOLUNAY CUĞ , Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS
 • Early Career EFL Teachers’ Instructional Challenges

  Kariyerlerinin Başındaki İngilizce Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Öğretim Zorlukları

  Bedrettin YAZAN
 • The Development of Higher Education Life Satisfaction Scale

  Yükseköğrenim Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi

  Murat EROL , İbrahim YILDIRIM
 • Examining Epistemological Beliefs In Explaining Mathematics Teachers’ Approaches In Mathematical Modelling

  Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modellemedeki Yaklaşımlarını Açıklamada Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi

  -
 • Analysis of Relationship Between Professional Courses In Religious High Schools and The Level of Students’ Moral Development

  İmam Hatip Liselerindeki Meslek Derslerinin Öğrencilerin Ahlak Gelişim Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi

  Neslin İHTİYAROĞLU
 • The View’s of High School Teachers on Facebook Use: Teacher and Student Dimensions

  Facebook Kullanımı Hakkında Lise Öğretmeni Görüşleri: Öğretmen ve Öğrenci Boyutu

  Serdar ÇİFTCİ
 • Middle School Students’ Cognitive Structures About Global Warming And Ozone Layer Depletion

  Ortaokul Öğrencilerinin Küresel Isınma ve Ozon Tabakasının İncelmesi Konularındaki Bilişsel Yapıları

  Özgecan TAŞTAN KIRIK , Fikri PEKEL
 • Developing A Lateral Thinking Disposition (Latd) Scale: A Validity and Reliability Study

  Yanal Düşünme Eğilimi (YADE) Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  Çetin SEMERCI
 • Early Childhood Education Teachers’ Metaphors About Play Concept For Preschoolers

  Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Okul Öncesi Dönem Çocuğu İçin Oyun” Kavramına İlişkin Metaforları

  Songül GİREN