English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama
( ISSN:1304-9496 )

Hakkımızda

Odak ve kapsam

EKU'da eğitim ile ilgili tüm alanlarda nicel, nitel, karma yöntem araştırmalarına, sistematik literatür inceleme, meta-sentez ve meta-analiz çalışmalarına, model önerilerine vb. benzeri özgün yazılara yer verilir.

İleri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel çalışmalara öncelik tanınır.

Çalışmaların yöntembilim açısından yetkinlikleri kadar, alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir.

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Tanıtmalar

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

 

Değerlendirme süreci

EKU Editörler Kurulu, sisteme yüklenen makaleler için öncelikle benzerlik raporu alır. Ardından biçimsel olarak ön kontrolünü gerçekleştirir. Bu aşamada biçimsel olarak dergi formatına uygun olmayan makaleler yazara geri gönderilir. Ön kontrolden geçen makaleler ilgili bölüm editörüne iletilir. Bölüm editörü makalenin niteliği açısından makaleyi kontrol eder. Bölüm editörü yeterli görmediği makaleleri reddedebilir. Nitelik açısından yeterli görülen makaleler ilgili alanda ve farklı kurumlardan iki hakeme gönderilir. Hakemler ile yazar(lar) arasındaki tüm iletişim kör-hakemlik uygulaması gereği alan editörü tarafından sağlanır. Hakemlerin bir ay içerisinde makaleyi değerlendirmeleri beklenmektedir. Hakemlerden gelen yanıtlara göre bölüm editörü makaleyi üçüncü bir hakeme gönderebilir. Tüm bu süreçlerin ortalama iki ay sürmesi öngörülmektedir. Bölüm editörü maksimum iki ay içinde dönüş yapmayan hakemin yerine yeni hakem atayarak en fazla dört ay içerisinde süreci tamamlar.

 

Yayın sıklığı

 • EKU'nun ilk 8 cildi yılda iki sayı şeklinde yayımlanmıştır.
 • EKU'nun 2013 yılından itibaren 2017 yıl sonuına kadar olan her bir cildi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı online olarak yayımlanmıştır.
 • EKU'nun 2018 yılından başlayarak her yıla ait cildin dört sayı içermesine ve bu sayılarının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında online olarak yayımlanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, EKU Editörler Kurulu gerekli görüldüğünde ek sayı ve özel sayı çıkarma veya özel sayı ile normal sayıyı birleştirme konularında karar verebilir.

 

Açık erişim politikası

EKU açık erişimi  politikasını benimsemiştir. Açık erişim, bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Arşivleme

Bu dergi, iştirak eden kütüphanelerin dağıtılan arşivleme sistemi yaratması amaçlı, kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

İndekslenme / Dizinlenme

 • Education Source
 • EBSCOhost Education Research Complete
 • EBSCO A-Z Journals
 • ERA  (Educational  Research Abstracts)
 • HERDC (Higher Education Research Data Collection)
 • AERA (American Educational Research Association)
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • ISETL (International Society for Exploring Teaching and Learning)
 • Ulrich’s Periodical Directory (ProQuest)
 • Google Scholar
 • Türk Eğitim İndeksi